Üniversite

Akıllı Şehir Araştırmaları

Gün geçtikçe daha çok önem kazanan sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için ülke, bölge ve kent ölçeğinde sürdürülebilirlik stratejileri hazırlanmalıdır. Bunun için yerleşimlerin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını derinlemesine inceleyen araştırmalara ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir şehirler yaratmak için özellikle kentlerin mevcut sürdürülebilirlik altyapısının ölçülmesi ve en iyi sürdürülebilir şehir uygulamalarının incelenmesi gibi araştırmalar gerçekleştirilmelidir.

Üniversitelerin Rolü Nedir

Üniversiteler bir ülkenin ve/veya kentin  sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik en  üst düzeyde araştırma ve eğitimi gerçekleştirmek, toplumu daha ileriye taşımak için bilim üretmek ve bilimi yaymak ile yükümlüdür. Bünyesinde barındırdığı fakülte, enstitü ve araştırma merkezleri ile birlikte toplumun sürdürülebilir şehirlerde yaşamaları için çalışmalar yürütmelidir.

Üniversiteler Ne Yapmalı

Üniversiteler, şehrin ve toplumun daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecekte var olabilmesi için gerekli çalışmalara öncülük etmelidir. Bu çalışmaların araştırma, eğitim, proje geliştirme ve uygulama aşamalarında diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmalıdır.  DSEIN- Sürdürülebilir Akıllı Şehirler İnisiyatifi olarak, sürdürülebilirlik ve akıllı kentler konusunda gerçekleştirilen araştırma, eğitim ve proje çalışmalarında üniversiteler ile iş birliği oluşturmaktayız.