Paydaşlar

WSEIN–Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü, Avusturya

Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü (WSEIN) merkezi,  Avusturya’nın başkenti Viyana’dadır. Sürdürülebilir şehir çözümleri üzerinde çalışan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. WSEIN enerji, ulaşım ve trafik, çevre ve atık, toplum alanlarında geliştirmiş olduğu know-how ile şehirlerde sürdürülebilir gelişimi hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki teknolojileri gelişmekte olan ülkelere taşımaktadır.

ECEXA–Çevre Konseptleri Derneği, Avusturya

ECEXA bir Avusturya kümelenmesidir. Uzmanlık alanı uluslararası tanınmış takımıyla birlikte çevre teknolojileri, çevre yönetimi ve bunun know-how transferi ve zararlı-zararsız atık yönetimini kapsar. DSEIN, ECEXA’nın Türkiye yetkilisidir. Danışmanlık, planlama, proje yönetimi, imalat süpervizörlüğü yapmaktadır.

PPP Akademisi, Ukrayna

PPP Akademisi (Public – Private – Partnership), Ukrayna’da faaliyet gösteren bir dernektir. Uluslararası şirketler, eğitim kurumları ve Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu’nun Avrupa bölümüyle birlikte projeler gerçekleştirir. Akademi, GIH- Global Infrastructure Hub, Ukrayna PPP Development Support Center, City Development Fund, Territorial Development Agency ve diğer enstitüler ile işbirliği yapmaktadır. Akademi bünyesinde hukuk, ekonomi ve finans aynı zamanda public-private partnership uzmanlar bulunmaktadır.