Politika

Sürdürülebilir akıllı şehirler ancak doğru politikalar izlenerek uygulanabilir. Bunun için politika yapan kurumların sürdürülebilir ve akıllı şehirler konusuna hakim olmak zorundadır.

Başarılı Politika Nasıl Olmalı

Kanun koyucular, o kanunu uygulayanlar, o kanunlar ışığında şehri, kasabayı, ülkeyi yöneten yöneticiler sürdürülebilirlik kavramına ve akıllı şehirler know-how ına hakim olmak zorundadır. Bu kavramların yönetilmesinde başarılı politikalar üretilmesi gerekmektedir.

Dünyanın En Yaşanabilir İlk 10 Şehri

Politikacılar Ne Yapmalı

Politikacılar, eğer bu alanda faaliyetler göstermek istiyorlar ise dünyadaki en iyi şehirleri tanımakla yükümlüdür. Bunun için politikacılara eğitim, workshop ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.