Bakanlık

2050 yılında dünya nüfusunun 6 milyarı şehirlerde yaşayacaktır. Bu sebepten ötürü ülkelerin stratejik kalkınma planlarında şehirleri dikkate almaları gerekmektedir.

Şehirlerin Stratejik Enerji İhtiyaçları Nelerdir

Şehirlerde ulaşımda harcanan enerji (benzin, akaryakıt) yaklaşık %30-40 aralığındadır. Şehirlerde sanayinin ihtiyaç duymuş olduğu enerjide %30-35 aralığındadır. Aynı şekilde konutların, sosyal, kamu donatılarının ısınma, aydınlanma, enerji ihtiyacı da %30-35 civarındadır.

Bakanlığın Rolü Nedir

Bakanlıklar, bir ülkenin ve onun tüm şehirlerinin ortak enerji, ulaşım, çevre ve toplum taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Örneğin; ülkemizin kış aylarında şehirlerin doğalgaz talebini karşılamak için Katar’dan Libya’dan sıvılaştırılmış gaz satın alması söylenebilir.

Sürdürülebilir Bir Şehir Nasıl Olur

Enerji

Enerjide birincil enerjileri (petrol, doğalgaz vb. türevler) değil ikinci enerji kaynaklarını (rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, atıktan enerji vb. türevler) daha fazla kullanan şehirler sağlıklı şehirlerdir.

Çevre ve Atık

Danimarka’nın enerjisinin %5’i atıktan sağlanmaktadır. Viyana’nın konutlarının %35’i atıktan enerji ile ısınmaktadır. Viyana devlet hastanesinin soğutması ters ozmoz metoduyla atıktan sağlanmaktadır. Dolayısıyla şehirler atık yönetimini düzgün, planlı ve sürdürülebilir yönetebilirlerse ülkelerinin enerji taleplerini Danimarka örneğinde olduğu gibi karşılayabilirler.

Ulaşım

Şehirlerin enerji ihtiyacının %30-40’ı trafikte araçların hareketi esnasında harcanan enerjidir. Eğer araçları değil de şehirde yaşayan insanları hareket ettirebilirsek, örneğin; bisiklet ile, yaya olarak, toplu taşıma sistemleriyle, trafikte kullanılan enerji azalır.

Toplum

Bakanlıklar aldıkları bu stratejik kararları en basit metod ile toplumlara anlatabilmeleri gerekmektedir. Toplumun bu stratejik kararları benimseyip, kavramasını ve uygulamasını teşvik etmelidir. Örneğin; çöplerin ayrıştırılması, yürüme mesafelerinin artırılması, enerji verimliliği vb.

Bakanlıklar Ne Yapmalı

Ülkeler kendilerine özgü başarılı şehir çözümlerini geliştirebilmelidir. Bunun için dünyada en iyi uygulanan şehir modellerini inceleyip, “Best practice” metoduyla örnek şehir modellerini kullanabilirler. Bakanlıklara bu konuda eğitim, workshop ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.