Belediye

Sürdürülebilir Şehirler

DSÖ- Dünya Sağlık Örgütü  1960 yılında yayınladığı rapora göre dünya nüfusunun %34’ü şehirlerde  yaşıyordu. Bu rakam 2014 yılında % 54’e yükselmiştir. 2050 yılında ise %70’e ulaşacaktır. Öngörülen bu nüfus artışı yönetebilmek  için belediyelerin yeşil alan, kamusal alan, meydanlar,  yaşam alanları gibi donatılar için  sürdürülebilir özel stratejiler, politikalar geliştirmesi gerekmektedir.

Başarılı Şehirler Nasıl Olmalı

Şehirlerde yaşayan insanların beş tane ana aktivitesi vardır. Bunlar sırasıyla; barınma, çalışma, eğitim, sosyalleşme, alışveriş. Eğer bir şehir bu beş aktiviteyi enerji, çevre, ulaşım, toplum parametreleri ile beraber bütüncül yönetebilirse başarılı bir şehir olabilir.

Belediyeler Ne Yapmalı

“Best practice” metoduyla şehirler birbirlerinden en iyi örnek uygulamalarını öğrenebilirler. Belediyeler inovatif, öğrenmeye açık, iletişim yönü kuvvetli olmalıdır. Bunun için belediye personeline eğitim, workshop ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sürdürülebilirlik Stratejiniz Nasıl Olmalı

Belediyelerin sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak için öncelikle sürdürülebilir ulaşım, çevre ve atık, toplum, yenilenebilir enerji, gibi öne çıkan konulara bakılmalıdır.

Sürdürülebilir Akıllı Çözümler

Sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için 4 adım çok önemlidir.

  • – Vizyon ve politika oluşturma,
  • – Analiz,
  • – Yol haritası oluşturma ve projelendirme,
  • – Uygulama

Dünyanın En Yaşanabilir İlk 10 Şehri