Hakkımızda

Avusturya’daki ve Almanca konuşulan ülkelerdeki başarılı çevre ve enerji tekonolojilerini Türkiye’ye getirip ülkeye bir değer kazandırmaktır.
Bunu gerçekleştirirken de ölçütümüz sürdürülebilir kalkınmadır ve bunun üç ayağı
olan ticaret, etik ve bilimsellikten de uzak kalmamaktır.